Трето послание на Йоан 1: 14

И се надявам скоро да ви видя и да говоря с устата си на уста.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.