Третата книга на царете 8: 1

Тогава Соломон нарича Израилевите старейшини, и всичките началници на племената, началниците на семействата на децата на Израел, на цар Соломон в Йерусалим, за да донесе ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион. 2 Лет. 5: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.