Третата книга на царете 5: 5

И така, аз възнамерявам да построи дом за името на Господа моя Бог, както казва Господ на баща ми Давида, казвайки: "Вашият син, когото ще поставя на престола ти в стаята ти, той ще построи дом за името ми"; 2Светът. 7: 13 6: 12 1Pay. 22: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.