Третата книга на царете 22: 36

То беше прогласено в целия стан при излизането на слънцето; всеки отиде в техния град, всеки в своята земя!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.