Третата книга на Самуил 21: 5

И жена му Езавел дойде при него и му каза: Защо се разтревожи вашият дух, за да не ядете хляб?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.