Третата книга на царете 20: 8

и му казали, всичките старейшини и целият народ не се вслуша в него, нито съгласие.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.