Третата книга на царете 19: 9

И влезе там в пещерата и заспа в нея. И ето, ГОСПОДНОТО слово беше към него и той му каза: За какво си тук, Илия? 3Tsar. 18: 9 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.