Третата книга на царете 18: 12

Когато се оттегля от вас, тогава Господният Дух ще ви отведе, не зная къде; и ако отида да известя Ахав, и той не те намери, ще ме убие; но слугата ти се бои от младостта си. 4 царе. 2: 16 Езек. 3: 12 лук. 4: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.