Биквадратен

биквадрат уравнение ( на два пъти ... и Латинска квадрат -. квадрат) - алгебрични уравнения на формуляра AX4 + bx2 + с = 0. му решение е да се реши квадратно уравнение чрез заместване у = X2.

Велик енциклопедичен речник. 2000.