Числа 10: 5

Когато звучи тромпет, лагерите, издигащи се на изток, ще се издигнат; Num. 2: 3

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.