Kozolupov

Kozolupov семейство на музиканти. Семьон Matveevich (1884-1961), виолончелист, Народен артист на РСФСР (1946 г.). Един ученик на А. В. Вержилович. Изпълнява, включително в ансамбъла със С.Т. Танеев, К.Н. Игумнов, А.Б. Един от основателите на националното училище за виолончело. Професор в Московската консерватория (от 1922 г.). Неговата дъщеря: Ирина Семьонова (1910-1993), пианистка. От 1926 г. е действал като корепетитор на баща си. През 1943-85 учи в Московската консерватория Галина Семьоновна (1912-1991), виолончелист, почитан РСФСР (1966), проф оранжерия Москва (1952), както и Марина Семьоновна (1918-1978), цигулар, заслужил артист на СССР (1966 ), Професор в Московската консерватория (от 1967 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.