Прокурист генерален

ГЕНЕРАЛНИЯ ПРОКУРОР - една от най-високите държавни позиции в имперската Русия. Той наблюдава законността на държавния апарат, оглавяващ Сената; от 1802 г. в същото време и министърът на правосъдието.

Велик енциклопедичен речник. 2000.