Четвъртата книга на царете 7: 10

и те дойдоха и извика към вратаря на града, и каза им казва, стигнахме до сирийския стан, и ето, нямаше човек, който има, нито глас на човек, само коне вързани и магарета вързани, и палатките, как да станат тях.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.