Четвъртата книга на царе 4: 13

И той му каза на людете си: Кажи си: "Ето, ти пука толкова много за нас, какво да правя, не можете да се говори за вас с царя или командирът? " Тя каза: не, сред моите хора живея.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.