Четвъртата книга на Самуил 25: 13

А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и базите и нагло море, които бяха в Господния дом, халдейците сломиха и пренесоха медта им във Вавилон; Ер. 27: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.