Четвъртата книга на Самуил 24: 3

В заповедта на Господа е [това] с Юда да отхвърли [му] от Неговото присъствие за греховете на Манасия, за всичко, което той е направил; 4 царе. 21: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.