Четвъртата книга на царете 2: 20

А той каза: дай ми нова чаша и тури там сол. И го дадоха.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.