Четвъртата книга на Самуил 17: 6

В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израиля в плен в Асирия, и засели ги в Ала и в Авор при реката Гозан, и в градовете на медите. 4 царе. 18: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.