Четвъртата книга на царете 5: 3

И тя каза на господарката си: О, ако господарят ми посети пророка, който е в Самария, тогава той ще извади от него неговата проказа!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.