Дума

(може би мълчалив или мълчалив): a) (Битие 25:14) е един от синовете на Исмаил; б) (Исус Навиев 15: 52) е град в племето на Юда близо до Хеброн. Селото под името Дума досега съществува близо до Дамаск, но това не е мястото, споменато в книгата . Navin. Robinson идентифицира гореспоменатия тези останки Ed Dauleh в провинция Wadi Delbeh , 9 мили до S. -s. от Хеброн; в) (Исая 21:11) районът в Арабия, наричан още Dumaf , или едно от племената на Исмаил, произхождащи от град Дюма.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.