Победата на Оз

(2 Царе 6: 8, 1 Летописи 13: .. 11) - място, наречена така, Давид, понеже Оз, когато са прехвърлени Ковчега в Ерусалим, простря ръката си на ковчега, за да за да го подкрепят, и затова той беше ударен от смъртта от Бога. Изглежда, това място не е далеч от Кирифарим, по пътя към Ерусалим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.