Биогенетичен право

биогенетичен закон - обобщение, според която индивидуалното развитие (онтогенезата) е един вид рекапитулация (рекапитулация) най-важните етапи на еволюцията (филогенеза) на групата, към която тази индивидуален се отнася. Създадена е от Ф. Мюлер (1864) и е формулирана от Е. Хаекел (1866).

Велик енциклопедичен речник. 2000.