Albigensian война

Albigensian война 1209-29 - взето по инициатива на папството кръстоносните походи на север и френски рицари в южната част на Франция срещу албигойците. В края на войните френският крал Луи III също се присъедини към кръстоносците. Албигенците бяха победени и част от окръг Тулуза се присъедини към кралската област.

Велик енциклопедичен речник. 2000.