Тенсор смятане

тенсор смятане - математическа теория, която обобщава вектор смятане и матрица алгебра. В тенсор смятане изследване големината на специален вид - тензори, които са описани във всяка координатна система, няколко номера, закона за преобразуване на тези номера при превключване от една координатна система в друга е по-сложна от тази на вектори.

Велик енциклопедичен речник. 2000.