Jacks

Jacks (роден телфер -. От гръцка теле -. Away и phero - съм) , нерепоръчаното име на подвижния подемник.

Велик енциклопедичен речник. 2000.