Съдърланд (Съдърланд) Джоан

Съдърланд (на Sutherland) Джоан (б. 1926), австралийската певица (лирико-Колоратура). От 1950 г. на оперна сцена на най-големите театри в света. Най-добрите части в оперите на WA Mozart, италиански композитори от XIX век.

Велик енциклопедичен речник. 2000.