Съливан (sallivan) Артър

Съливан (Sallivan) Артър (1842-1900), английски композитор, органист, диригент и учител. Той става известен като автор на оперети (общо 23), включително популярния "Микадо" (1885). Опери, балети, оратории, ирландската симфония (1866), култови композиции, песни.

Велик енциклопедичен речник. 2000.