Страдалият

SHOCKED th, th. Получени, придобити в резултат на дълбоки преживявания, тежки процеси, жертви и т.н. Вторият закон. Първи убеждения. Жалко, и; Добре.

Енциклопедичен речник. 2009.