Stuchka (stučka) Петър (Петерис) I.

Stuchka (Stučka) Петър (Петерис) I. (1865-1932), политик, писател, адвокат. Един от организаторите на Комунистическата партия на Латвия. През 1917-18 г. народният комисар на правосъдието на RSFSR. През декември 1918-20 г. председателят на съветското правителство на Латвия. От 1919 г. заместник-народният комисар по правосъдието, от 1923 г. председател на Върховния съд на RSFSR. Сатирични книгата "Малки gadflies" (1888, в съавторство с Й. Rainis), литературни критици, мемоари. Производство по теория на държавното и право, гражданско право. Главен редактор на първата "Енциклопедия на държавата и правото" (1925-27).

Велик енциклопедичен речник. 2000.