Видове филм

Видове филм - географски, география и етнографията, местната история филм. Първият вид филм е заснет във Франция през 1895 г., в Русия през 1907 г.

Великият енциклопедичен речник. 2000.