Силуан

Silu'an (5 1 Пет .. : 12, 2 Коринтяни 1: 19, 1 Солунци 1: 1, 2 Солунци 1: 1) - Якост.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.