Владимир Сидоров

Владимир Сидоров (1903-1968), лингвист, доктор на филология (1964). Служител на Института по руски език на СССР академия на науките. Един от основателите на Московската фонологична школа. Проучвания в областта на руската диалектология, граматика, фонология, правопис. Един от авторите на "Речник на езика на Пушкин" (том 1-4, 1956-61). През 1934-39 г. той е потиснат.

Велик енциклопедичен речник. 2000.