Chevuil

(благодаря на Бога) а) (1 Лет 23 :. 16, 1 Летописи 26 :. 24), първият син на Гирсама, син на Мойсей. Той беше главният служител на съкровищниците на Давид. б) (1 Летописи 25: 4. 6) от синовете на Еман, " гледач, според Бога, да издигнат своя (David) И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери .. Всички тези бяха под ръководството на баща си пее в дома на Господа с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом, според царската заповед да Асаф, Едутун и Еман " .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.