Yayati

Yayati - в индуистката митология, легендарният прародител на боговете и героите (Кришна, Пандавите и Кауравите).

Велик енциклопедичен речник. 2000.