Show (Шоу) Irwin

Шоу (Шоу) Irwin (1913 -1984 г.), американски писател. Един роман за Втората световна война "Лъвчетата" (1948), където фашизма се тълкува като доказателство за несъстоятелност детинска либерални илюзии, които пренебрегват дълбоките противоречия на един мъж и една изключителна сила на фанатизъм, е усвоил тълпата. Романите "Богат, беден" (1970) и "просяка, крадец" (1977), в романите на "Вечер във Византия" (1973; за Холивуд), "Загуба на памет" (1982) издава ostrosotsialnye (плащане за материали успех умствена ЗАГУБА ) се съчетава с търсенето на източниците на морална регенерация (главно в семейния кръг). Късната проза понякога е насочена към фантастика.

Велик енциклопедичен речник. 2000.