Шъмми

(слух слух): а) (Неемия 11 :. 17), бащата на Абда, от левитите, които в молитва, след като направи Задодия, син на Асаф, започна химна на хваление с Бакуби. б) (Нех 12: 18) от свещениците, главите на поколенията, от къщата на Вилга, с първосвещеника Йоахим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.