Сесай

Ses'ay (Числа 13: 23.) - аналог. Ахиман, и (в Joshua 15: 14; 1 съд: .. 10 име Sesa).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.