Aizenshtein Спермата Moiseevich

Aizenshtein Спермата Moiseevich (1884-1962) - руски радио техник, един от пионерите на вътрешния radiotelegrafirovaniya , През 1907 г. той основава и ръководи Дружеството на безжичната телеграфия и телефония, където разработва проекти за изграждане на радиостанции в Москва и Царско село, в 1914-17 създадени първите местни радио тръби и радиостанции. През 1912-14 г. той публикува първото руско радиотехническо списание "Телеграфия на Вестник без жици". От 1922 г. - в Англия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.