Антикварно книга

тираж книги (от френски bouquin -. Secondhand книга), 1) в руските търговски книги книги, публикувани 1851-1960 (за разлика от по-рано публикуваната, наречени антични). 2) книга, която е била използвана, продавана в книжарници втора употреба. * Secondhand KNIGABUKINISTICHESKAYA книга (от френски bouquin -. Secondhand книга)

1) в руските търговски книги книги, публикувани 1851-1960 (за разлика от по-рано публикуваната, наречена антична).

2) книга, която е била използвана, продавана в книжарници втора употреба.

Енциклопедичен речник. 2009.