Шелер (Шелер) Макс

Шелер (Шелер) Макс (1874-1928), немски философ, един от основателите на философската антропология, Аксиология (науката за стойности), социологията на знанието , През 1919-28 г. е професор в Кьолн. Развито е от феноменологията на Е. Хусер до персоналистичната метафизика на пантеистичното убеждаване. Формални етика Кант против т.нар материал етиката на стойности, въз основа на доктрината на чувствата като умишлени (насочени) действие на реализация стойност. Основни произведения: "формализъм в етиката и материални етика на ценностите" (. 1-2 тома, 1913-16) "На вечното в човека" (1921), "Форми на знанието и общество" (1926), "Human Място в космоса" (1928).

Велик енциклопедичен речник. 2000.