Павел Иванович Rozhkov

Павел Иванович Rozhkov (б. 1910), по-металург, 1946 в Красноярск Прешъс Металс централа. Основните работи в областта на получаване и пречистване на благородни метали. Държавна награда на СССР (1948 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.