Рим. 9: 24

Над нас, когото Той призова не само от юдеите, но и от езичниците? Рим. 3: 29

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.