Рим. 15: 11

И пак: Хвалете Господа, всички езичници, и прославете Него, всичките народи. Пс. 116: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.