Рим. 10: 11

Защото Писанието казва: ". Всеки, който вярва в Него не ще се посрами" Иса. 28: 16

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.