Рим. 1: 3

от Неговия Син, роден от Давидовото потомство според плътта на Мат. 1: 1 лук. 2: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.