Река

rek'a - ако не се има предвид всяка река или определено от контекста на реката, това означава, Ефрат (Битие 31: 21; Пр 23: 31; Joshua 24: 2, 4, 15; Ездра .... .. 4: 10, 16; Пс 79: 12; Пример 11: 15; Пример 27: 12; Зах 9: 10), понякога - Tiger (Genesis 36: .. 37; 1 Летописи 1: 48), в някои .. случаи - Нил (Исая 19: 5-7, Исая 23: 3, 10, Захария 10: 11). По име в Писанията споменато след реката (и потоци): Avan, Arnon, Ефрат, Гион, Гозан, Jordan, Кана, Кисон, Нил, Тигър, Фарфар, Фисон, Тигър, Khovar, Херит, Ulay ( Виж също. Сикор, а). Когато реки евреи често подредени молитвени места ( cm Пс 136: .. 1; Деяния 16 :. 13; Hovar). ( вижте синагогата)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.