Влечуги

гада (Битие 1: 25, Битие 7:14, 21, Битие 8:19, Лев 22: 5) - влечуги (гащеризони, змии < и други подобни ) Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.