Rathke (Радке; лат Ratih, Ratichius.) Волфганг

Rathke (Радке. лат Ratih, Ratichius) Волфганг (1571-1635), германски учител, един от основателите на дидактиката като теория на обучението. В своите творби ("Новият метод на преподаване", 1626 г. и др.) Той предлага интегрирана система от гимназиални предмети с обучение на родния им език; публикува серия от дидактически издадени учебници на немски език. Работите на Ратке разкриват възможността за широко разпространено средно образование.

Велик енциклопедичен речник. 2000.