Рабсарис

Rabs'aris (началник на скопците и охраната) (18 4Tsar :. 17) - например предх. , определен служител, изпрати войски в Ерусалим (както не е името и длъжността - една и съща дума в Еремия 39: ". Началникът на скопците" 3 думи преведени). ( виж име)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.