Тийнейджър

Колчан (Битие 27: 3, Римляни 39: 23, Псалом 126: 5, Исая 22: 6, Исая 49: 2 , Еремия 5:16, Еремия 51: 11, Плач 3: 13) - чанта за стрели.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.